Sprawdź plik IWD

 

Za pośrednictwem tej funkcji możliwe jest sprawdzenie poprawności wygenerowanego przez Państwa pliku xml.

Check file

Select file