Czym jest Elektroniczny Nadawca

 

  • Czym jest Elektroniczny Nadawca?

"Elektroniczny Nadawca" (EN) usprawnia i automatyzuje - w obecnej wersji - proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej. "Elektroniczny Nadawca" umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem, a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 


 

Oficjalna dokumentacja dotycząca Elektronicznego Nadawcy (w tym opis webapi) znajduje sie na stronie

e-nadawca.poczta-polska.pl w zakładce Czym jest E-Nadawca.