Trunk: TAK, Debug: TAK
Schemat DB: ENWEBAPI
Wersja: wersja 6.5.0.rc1
Katalog: en-testwebapi
MRUmC API: działa
PHP: 5.4.16
Web: Apache/2.4.6
Czym jest Elektroniczny Nadawca

 

  • Czym jest Elektroniczny Nadawca?

"Elektroniczny Nadawca" (EN) usprawnia i automatyzuje - w obecnej wersji - proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej. "Elektroniczny Nadawca" umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem, a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 


 

Oficjalna dokumentacja dotycząca Elektronicznego Nadawcy (w tym opis webapi) znajduje sie na stronie

e-nadawca.poczta-polska.pl w zakładce Czym jest E-Nadawca.